Aslı Candan
Kodalak

Theraplay Oyun Terapisi

.

Lisans derecelerini Koç Üniversitesi’nde Psikoloji ve Sosyoloji alanlarında, yüksek lisans derecesini ise yine aynı üniversitenin Gelişim Psikolojisi alanında tamamlamıştır.

Uzman psikolog, psikoterapist, süpervizör ve eğitmen olarak, çocuk, ergen, yetişkin, aileler ve alandaki öğrenci ve uzmanlar ile çalışmaktadır. Çalışmalarında Aile Terapisi, Oyun Terapileri, Theraplay, EMDR, Dışavurumcu Terapiler, Sanat Terapisi, Kum Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi gibi birçok farklı yaklaşımı kullanmakta, danışan odaklı, hümanist, bütüncül ve integratif çalışma prensiplerini uygulamaktadır. Ölçme ve değerlendirme uygulamaları, kurumsal müdahale, önleme, eğitim ve süpervizyon programları geliştirme ve uygulama, alandaki uzmanlara ve uzman adaylarına yönelik eğitim programları ile bireysel ve grup süpervizyonu çalışmaları yoğun olarak çalıştığı alanlardır.

Klinik Psikoloji alanındaki doktora tez çalışmalarına Arel Üniversitesi’nde devam etmektedir. Uzmanlık alanları çocuk gelişimi, ebeveynlik becerileri, çocuk-aile ve yetişkin psikolojisi ve kliniği üzerinedir. Klinik alandaki çalışmalarını 2010 yılından itibaren kurucusu olduğu Nadis Eğitim ve Danışmanlık merkezinde yürütmektedir. 2012 yılından beri Theraplay Oyun Terapisi Türkiye sertifika eğitimlerini organize etmekte ve aynı zamanda eğitmen olarak görev almaktadır.