Bihter Yasemin
Adalı

Sanat Psikoterapisi

2002-6 Yılları arasında üniversite eğitimini görsel sanat, dans-performans-teknoloji ve sanat tarihi, psikoloji alanlarında interdisipliner çalışmalar yaparak yürüttüğü State University of New York, Purchase College’da tamamlamıştır. 2007-9 Yılları arasında Tamalpa Institute’ta Hareket-Temelli Intermodel Dışavurumcu Sanat Terapisi (HT-DST) eğitimini tamamlamış, HT-DST’yi 2009-10 yıllarında Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi’nde yaptığı staj süresince, yetişkin ilik nakli hastalarının ihtiyaçlarına yöne adapte…

2002-6 Yılları arasında üniversite eğitimini görsel sanat, dans-performans-teknoloji ve sanat tarihi, psikoloji alanlarında interdisipliner çalışmalar yaparak yürüttüğü State University of New York, Purchase College’da tamamlamıştır.

2007-9 Yılları arasında Tamalpa Institute’ta Hareket-Temelli Intermodel Dışavurumcu Sanat Terapisi (HT-DST) eğitimini tamamlamış, HT-DST’yi 2009-10 yıllarında Memorial Sloan-Kettering Kanser Merkezi’nde yaptığı staj süresince, yetişkin ilik nakli hastalarının ihtiyaçlarına yöne adapte etmiştir.

2008-10 Yılları arasında The New School for General Studies’de ‘Mind-Body Therapies and The Arts’ ve New York Open Center’da ‘Mind-Body Medicine and Psychoterapies’ adlı, Zihinin beden sağlığı üzerindeki etkilerini irdeleyen ve sanat psikoterapilerinin sağlık alandaki uygulamalarrının sunuldugu seminer dizisine katılmıştır.

2009 Yılında, Center for The Arts in Health-Care, Education and Research bursu ile katıldığı University of Florida’da ‘Arts in Health-Care’ sertifika eğitimini tamamlamıştır.

2011 Yılında European Graduate School, Division of Arts, Health and Society’den ‘Kanser’de Bütünleyici Tedavi olarak Dışavurumcu Sanat Terapisi’ başlıklı tezi ile ‘Psikoloji Yandallı Dışavurumcu Sanat Terapisi ve Eğitimi’ Yüksek Lisans derecesiyle mezun olmuştur.

2011-12 Yılları arasında AURA, Psikoterapi ve Sanatla Tedavi Merkezi’nde, Sanat Terapisti olarak çalışmış; çeviri ve okuma grupları kurarak, Sanat Psikoterapileri alanında ingilizce literatürün Türkçe’ye kazandırılması amacıyla editör ve moderatör olarak çalışmıştır.

2011‘den beri  İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikyatri Ana Bilim Dalı, Sosyal Pskiyatri Servisi, Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon (SPR) Programı’nda Resim/Seramik ve Dans/Hareket grup sanat terapisi etkinlik yürütücüsü olarak, çeşitli seminer ve atölye çalışmalarında eğitimci olarak görev almaktadır. Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bölümü ve SPR işbirliğiyle gerçekleştirilen Meme Kanserli Kadınlarla Kısa Dönemli Grup Dışavurumcu Sanat Terapisi programını  yürütmüştür. Hematoloji ve Kemik İlik Transplantasyon servislerinde hasta odasında bireysel sanat psikoterapisi hizmeti sunan ‘Başucumda Sanat’ adlı pilot projeyi sürdürmüştür. Halen, İÜ İTF, Pediatrik Astım ve Alerji Bölümü’nde 8-12 yaş grubu astımlı çocuklarla hareket-temelli sanat terapisi grubunu yürütmektedir.

2013’ten beri Art Psikiyatri’de Sanat Terapisti olarak çalışmakta, PsikeArt Akademi’de sunulmakta olan,

‘Sanat ve Psikiyatri’, ‘Kadın, Ruh Sağlığı ve Sanat’ programlarında seminer ve atölye çalışmaları sunmaktadır.

2014 Bahar döneminde İstanbul Arel Üniversitesi’nde, 2017 Bahar Döneminde İTÜ Devlet Konservatuarı’nda lisans öğrencilerine Dans Terapi dersini vermiştir.

Eylül 2012 tarihinde kurulan Sanat Psikoterapileri Derneği kurucu üyesidir, iki dönem yönetim kurulu üyeliği ve denetim kurulu başkanlığının ardından 2017 Aralık itibariyle genel başkanlık görevini sürdürmektedir.

Mesleki İlgi Alanları:

Psiko-onkoloji,  Sanat Terapilerinin psikosomatik kökenli hastalıkların tedavisinde, ağrı ve ağrı yönetiminde iyileştirici işlevi, Bütünsel (Holistic/Integrative) Tıp,

Mesleki Tükenmişlik ve Tükenmişlikten Korunma.