Dinçer
Kocalar

Duygu Odaklı Terapi

.

İ.T.Ü’den Makina Mühendisi olarak mezun olduktan ve aynı dalda yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1990 yılında proje mühendisi olarak iş hayatına başlamıştır. Enerji sektöründe takım liderliği ve yöneticilik, stratejik planlama ve insan kaynakları uzmanlığı, kariyer ve yönetici danışmanlığı gibi farklı görevlerde bulunduktan sonra kariyerini değiştirme kararı alıp  bu amaçla 1999 yılında Kanada’ya yerleşmiş ve Toronto’da York Üniversitesi’nin Psikoloji Bölümü’nden 2002 yılında derece ile mezun olmuştur. Uzmanlığını aynı üniversitenin Klinik Psikoloji bölümünde burslu olarak tamamlamıştır.

Yüksek lisans öğrenimi sırasında duygu-odaklı yaşantısal terapinin kurucusu akademisyen/terapist Prof.Dr.Leslie Greenberg ile birlikte çalışmıştır. Duygusal süreçlerin psikoterapideki işlevlerini  incelediği araştırma projesinin sonuçlarını Amerika’daki çeşitli bilimsel konferanslarda sunup Kanada hükümetinin doktora düzeyinde verdiği bir araştırma bursuna hak kazanmıştır.

Danışan-odaklı terapi, Gestalt terapisi, bilişsel-davranışçı terapi, motivasyonel görüşme teknikleri, sanat terapisi, psikodrama, psikodinamik terapi ve Satir aile terapisi konularında çeşitli eğitimler almış; dinamik terapi vaka çalışmalarına ve grup süpervizyonlarına katılmıştır.

2005 yılından bu yana yetişkinlerle bireysel terapi ve çift terapisi yapmakta, hümanistik perspektif şemsiyesi altında duygu-odaklı yaşantısal ve varoluşçu bir yaklaşımla terapi çalışmalarını yürütmektedir. Aynı zamanda bireysel ve kurumsal gelişime yönelik eğitimler de vermektedir. Sinema ile kişisel gelişim alanında yürüttüğü söyleşilere ve Duygu Atölyesi adlı grup çalışmalarına da liderlik etmektedir. Psikoloji kariyerinin başladığı Kanada’da halen York Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji dalında doktora çalışmasına ve araştırmalarına devam etmektedir.