Fatih
Yavuz

Kabul ve Kararlılık Terapisi

.

Tıp eğitimini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (2002), psikiyatri uzmanlık eğitimini S.B. Ankara Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde (2010) tamamlamıştır.

Dr. Yavuz; fakülte yıllarından itibaren klinik psikoloji ve psikiyatrinin kuramsal yönüyle yakından ilgilenmiştir. Psikiyatri eğitiminin ilk yıllarında Bilişsel-Davranışçı Psikoterapi yaklaşımları üzerine çalışıp 2011 yılında Academy of Cognitive Therapy (ABD) tarafından Bilişsel Terapist olarak, 2017 yılında EABCT tarafından Bilişsel-Davranışçı Terapist olarak sertifiye edimiştir. Sistemik ve yapısal aile terapisi kuramları üzerine eğitimini tamamlayıp duygusal şemalar, üst-bilişler, trans-diagnostik süreçler üzerinde çalışırken Kabul ve Kararlılık Terapisi (Acceptance and Commitment Therapy-ACT) başta olmak üzere yeni kuşak bilişsel-davranışçı terapilerle ilgilenmeye başlamıştır.

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği (2010) kurucu üyesi, Bakırköy Araştırma ve İleri Eğitim Merkezi (BARİLEM) Bilişsel-Davranışçı Terapiler çalışma grubu (2012) kurucusu olan Dr.Yavuz; merkezi ABD’de bulunan ve ACT yaklaşımını temsil eden Bağlamsal Davranış Bilimleri Derneği Türkiye Şubesi’nin (2013) de kurucu başkanıdır. Psikopatoloji, duygu, biliş ve dil ilişkileri üzerine yayın ve araştırmalarına, psikoterapi eğitim ve süpervizyonlarına devam etmektedir. Halihazırda İstanbul Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde psikiyatri başasistanıdır.