Ferhat Jak
İçöz

Varoluşçu Terapi

.

İçöz, St. Georg Avusturya Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra lisans düzeyinde Psikoloji eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Vassar College’da almıştır. Klinik Psikoloji uzmanlığını ise yine İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Eğitimi boyunca İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Birimi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ve Lape Fransız Hastanesi’nde stajlarını sürdürmüştür. Klinik Psikoloji uzmanlığının yanı sıra Liverpool Üniversitesi’nde Uluslararası İşletme ve Sağlık Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

2009 yılında başladığı Varoluşçu Analiz ve Logoterapi eğitimini 2012 yılında formasyonun en üst seviyesi olan Diplomate (eğitimci) seviyesinde tamamlamıştır. 2013’de logoterapi eğitimini aldığı Viktor Frankl Institute of Logotherapy’da (Dallas, Teksas, ABD) öğretim görevlisi olmuştur. Hali hazırda Türkiye’deki ilk varoluşçu analiz ve logoterapi odaklı eğitim programını yürütmektedir. Bunların dışında Psikodrama (Psychodrama Institute of New York) ve Gestalt Terapi (Prof. Dr. Hanna Nita Scherler ile) eğitimleri almıştır. 2010 yılında yoga hocalık eğitimini (Cihangir Yoga) tamamlamıştır.

Ferhat Jak İçöz terapi ve eğitim çalışmalarının yanı sıra halen Middlesex Üniversitesi – New School of Psychotherapy and Counselling’de (Londra, İngiltere) Varoluşçu Terapiler alanında doktora çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra Birkbeck, University of London’da lisans seviyesinde felsefe eğitimi almaktadır. Birey ve gruplarla çalışmaktadır. Meslektaşlara klinik süpervizyon vermektedir. Terapide psikanalitik ve varoluşçu yaklaşımlarla çalışmaktadır.