Gonca
Soygüt Pekak

Şema Terapi

.

Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümü lisans, Orta Doğu Teknik Üniversitesi klinik psikoloji alanında uzmanlık ve yine Hacettepe Üniversitesi’nde klinik psikoloji alanında doktora dereceleri almıştır. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri bölümüyle beraber A.B.D’de klinik psikolog olarak (1988-1992) ve Hacettepe Üniversitesi psikoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev almıştır (1992-2015).

 

1997-1998 yılları arasında, TÜBA Doktora sonrası araştırma bursu kapsamında, New School for Social Reasearch’de (New York, ABD) klinik psikoloji öğretim üyelerinden J.Safran ile birlikte araştırma faaliyetleri sürdürmüştür. Beth Israel Hastanesi Psikoterapi Araştırmaları Merkezi’nde, J.Safran ve C.Muran koordinatörlüğünde yürütülen araştırma toplantılarına devam etmiştir. Doktora tez çalışmasından itibaren başlıca ilgi alanı, erken dönem/kişilerarası şemaların değerlendirilmesi, şema odaklı psikoterapiler bağlamında değişim, şema terapi modeli, terapötik ittifak ve psikoterapide etkililik değişkenleri açısından psikoterapi süreç ve sonuç araştırmaları olmuştur. Belirtilen çalışmalarını, HÜ-BAB ve TÜBİTAK-SOBAG proje destekleri ile kurucusu olduğu Hacettepe Üniversitesi Psikoterapi Araştırmaları Laboratuarı (HÜ-PAL)’de yürütmüştür (2005-2015). Ulusal ve uluslararası dergilerde yayın ve danışma kurulu üyesi olarak görev almıştır. “International Society for Schema Therapy (ISST)” tarafından sertifikalandırılmış şema terapisti, eğitmeni ve ISST Şema Terapisti Sertifikasyonu, Türkiye Temsilcisidir. Psikoterapi konusundaki uzmanlığı European Federation of Psychologist’s Associations (EFPA) Ulusal Ödüllendirme Komitesi tarafından tanınmaktadır. Ayrıca Avrupa Psikologlar Birliği (EFPA) Psikoterapi Uzmanlığı TPD-Ulusal Ödüllendirme Komitesi Başkanıdır. Meslek örgütleri kapsamındaki görevleri arasında 2016 yılından bu yana Türk Psikologlar Derneği (TPD) Genel Başkanlığı (ayrıca 2006-2010 yılları arasında da iki dönem) ve “Advanced Research Training and Seminars (ARTS)” programı yürütme kurulu üyeliği sayılabilir.

 

Yirmi sekiz yılı aşkın süredir klinik psikolog, psikoterapist ve akademisyen olarak görev yapmaktadır. Uluslararası düzeyde sertifikalı sahip olan Prof. Dr. Gonca Soygüt Pekak, kişilik bozuklukları, ilişki sorunları ve eş terapisi, gibi alanlarda çalışmaktadır. Ayrıca, Türkiye’de Şema Terapisti yetiştirmek amacıyla eğitim ve süpervizyon programları yürütmektedir. Halen  Klinik Psikoloji Programları kapsamında, ek görevli olarak, Yüksek Lisans ve Doktora tezleri yürütmektedir.