Kültegin
Ögel

Motivasyonel Görüşme Tekniği

.

TED Ankara Kolejinden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiren Ögel; Psikiyatri uzmanlık eğitimimi Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde 1992 yılında tamamlamıştır.

Tıbbi Hipnoz Derneğinin kurucu üyesi olan Ögel, mecburi hizmetini Bayrampaşa cezaevi hastanesinde yapmış ve Bakırköy’deki iş arkadaşlarıyla depresyonla ilgili birçok çalışma yürütmüştür. 1995’te AMATEM’e geçer. Depresyonun yanında bağımlılıkla da ilgilenmeye başlar.

1998’de psikiyatriden doçentliğini, 2010’da ise profesörlüğününü alır. 2000’de bağımlı çocuk ve gençlerin kaldığı ÇEMATEM serviside  çalışmaya başlar.

2003’te bir grup uzmanla Yeniden Derneğini kuran Ögel; sokak çocukları, suça itilen gençler, uyuşturucu kullanan gibi dezavantajlı gruplar üzerinde çalışmalarına yoğunlaştı.

Dünya Sağlık Araştırmalarında ülkemizde proje yürütücülüğü, üç Avrupa ülkesinin de koordinatörlüğünü yapan Ögel; UNICEF ile çocuk ve gençlik cezaevlerinde projeler yürütmeyi 2004’ten beri sürdürmektedir.

Ödel; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Koruma Merkezlerinde ANKA isimli bir iyileştirme programı oluşturmuştur Yeşilay’ın kurduğu danışmanlık merkezlerinin (YEDAM) danışmanlığını üstlenmiştir. Bağımlılar için ayaktan tedaviye yönelik yeni bir model geliştirmeye çalışmıştır.