Medaim
Yanık

Dissosiyatif Bozukluk Terapisi

.

Tıp eğitimine 1987 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nde başlamıştır. 2000 yılında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ruh sağlığı ve hastalıkları alanında uzman olmuştur.

2000-2005 yılları arasında Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’nda öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı yapmıştır. 2005 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları alanında doçent olmasının ardından yine aynı yılda (2005–2009 yılları arasında) Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde başhekim ve klinik şefi olarak görev almıştır. 2009-2015 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği yapmış olup üniversite ve psikoloji bölümünün kuruluş çalışmalarına katılmıştır. 2010 yılında profesör olmasının ardından uzmanlık tezimi çocukluk çağı travmatik yaşantıları ve dissosiyatif bozukluklar alanında yapmıştır. Harran Üniversitesi yıllarında duygudurum bozuklukları (depresyon, manik depresif hastalık vb) polikliniğini 5 yıl boyunca yürütmüştür. Şanlıurfa’nın yıllarında şehirden etkilenerek kültürel psikiyatri alanında çalışmaya başlamıştır. Şanlıurfa ile ilişkili olarak kültürel yapısının ruhsal etkileri konularında çalışmalar yapıp yayınlamıştır. Bu birikim sonunda, kültür ve ruhsal hastalıklar ilişkisi üzerine çok sayıda konuşma yapıp eğitimler vermiştir.  Psikiyatri asistanlarının eğitimi için hazırlanan “Psikiyatri Eğitimi Asistan Kılavuzu ” projesinin editörlüğünü yapmıştır.

“Eş/evlilik terapileri” odaklandığı alanlardan biri olup “Eş Seçimi Eğitim Programı” ve “Evlilikleri Geliştirme Eğitim Programı” geliştirmiştir. Tuzla Kaymakamlığı ve Belediyesi işbirliği ile , “evlilik eğitim programı” hazırlamıştır. Kendi muayenehanesinde ruh sağlığı alanında hizmet vermeye halen devam etmektedir.