Mehmet
Eskin

Sorun Çözme Terapisi

.

Prof. Dr. Mehmet Eskin 1963 yılında doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunudur. Klinik psikoloji alanında ODTÜ ve Oslo Üniversitesi’nde yükseklisans yapmış ve doktora derecesini Stockholm Üniversitesi Psikoloji Bölümünden almıştır.

Hem Stockholm Üniversitesinden hem de Üniversitelararası Kurul’dan Doçentliğini almıştır. Altı adet kitap ve 100’e yakın bilimsel makale yazarıdır.

Halen Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda profesör öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.