Nilgün
Türkcan

Sanat Psikoterapisi

Nilgün Türkcan Concordia Üniversitesi Yaratıcı Sanatlar Terapisi Bölümünden mezun oldu. İnsan Gelişimi için Sanatlar Merkezi (The Centre for the Arts in Human Development). Montreal Çocuk Hastanesi’nde görev yaptı. Concordia Üniversitesi Academic Excellence ödülü ve RDT (Registered Drama Therapist – ehliyetli drama terapisti) ünvanına sahiptir. Kanada’da dezavantajlı tüm gruplarla çalışmıştır. UQAM (Universite de Quebec a Montreal) Üniversitesi Psikoloji…

Nilgün Türkcan Concordia Üniversitesi Yaratıcı Sanatlar Terapisi Bölümünden mezun oldu. İnsan Gelişimi için Sanatlar Merkezi (The Centre for the Arts in Human Development). Montreal Çocuk Hastanesi’nde görev yaptı. Concordia Üniversitesi Academic Excellence ödülü ve RDT (Registered Drama Therapist – ehliyetli drama terapisti) ünvanına sahiptir. Kanada’da dezavantajlı tüm gruplarla çalışmıştır. UQAM (Universite de Quebec a Montreal) Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisans düzeyinde dersler vermiş, 2010 yılı Eylül ayında TSÇV’ de çalışmalarını başlatmak üzere Türkiye’ye dönmüştür. Nilgün Türkcan, dönüşü akabinde bir Vakıf üniversitesinin Psikoloji Bölümü’nde Uygulamalı ve Teorik Yaratıcı Sanatlar Terapisi dersleri vermiştir.

Ayrıca Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı’nda Yaratıcı Sanatlar Terapisi Programı’nı kurmuş, çocuklar, gençler ve yetişkinlerle yaptığı bireysel terapilerin yansıra, kadınlarla ve ileri yaştaki yetişkinlerle grup çalışmalarını sürdürmekte ve alanla ilgili eğitimler vermektedir.Türkcan, Art Therapy Association of Quebec, (AATQ)  ve National American Drama Therapy Association’a (Nadt) ve International Expressive Arts Therapy Association’a üye, aynı zamanda Lisanslı uzman drama terapisti (Registered Drama Therapist-RDT) ve dışavurumcu Sanat Terapileri (Dans Terapisi) alanında halihazırda Boston’da Lesley Üniversitesi, Dışavurumcu Terapiler (Expressive Therapies) Programı’nda dans terapisi üzerine doktora öğrenimine devam etmektedir.