Orçun
Yorulmaz

Psikoterapinin Geleceği

.

Orçun Yorulmaz, lisans (Psikoloji), yüksek lisans (Klinik Psikoloji) ve doktorasını (Klinik Psikoloji) ODTÜ Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Akademik yaşamtısına ODTÜ ve Uludağ Üniversitesi Psikoloji Bölümlerinde araştırma görevlisi olarak başlamıştır.

Çalışma konularının başında obsesif-kompulsif bozukluk, kültür ve psikopatoloji, bilişsel-davranışçı psikoterapi gelen Orçun Yorulmaz, birçok ölçüm aracının dilimize uyarlanması çalışmasında görev almıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde akademik kariyerine devam etmektedir.